Czy stosowanie oleju CBD ma jakieś skutki uboczne?

Olejek CBD jest ogólnie uważany za bezpieczny. Wywiera swój wpływ na organizm na wiele sposobów, pośrednio oddziałując na receptory CB1 i CB2 układu endokannabinoidowego.

Podobnie jak każda inna substancja, którą możesz wprowadzić samodzielnie do swojego organizmu, CBD ma jednak swój własny zestaw efektów ubocznych. Chociaż niekoniecznie są one poważne, warto je znać.

Delikatne skutki uboczne

Olejek CBD jest ogólnie dobrze tolerowany. Niektóre osoby zgłaszają, że powoduje on u nich senność lub delikatny spadek ciśnienia krwi. Ponieważ w skórze znajdują się receptory kannabinoidowe, po zastosowaniu CBD można zauważyć jej suchość. Jednocześnie dokładna analiza wykazała, że ​​CBD nie ma wpływu na:

  • Percepcję zmysłową;
  • Czujność, świadomość;
  • Zachowanie.

Badania sprawdziły, że ekstremalnie wysokie dzienne dawki olejku CBD chroniczne wpływają na metabolizm wątroby i niektóre wskaźniki płodności.

Plantatorzy konopi przemysłowych w niektórych przypadkach stosują do uprawy pestycydy. Wówczas olejek CBD przejąć może część negatywnych skutków wynikających z tych chemicznych dodatków. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać produkt pochodzący z ekologicznej uprawy.

Możliwe działania niepożądane

Przegląd opublikowany w 2017 roku w „Cannabis i Cannabinoid Research” dokumentuje bezpieczeństwo i skutki uboczne olejku CBD. Omówił on zastosowanie CBD w kilku badaniach klinicznych, w większości dotyczących epilepsji i zaburzeń psychotycznych. Najczęstsze działania niepożądane związane z podawaniem CBD to zmęczenie, biegunka oraz zmiany zarówno wagi, jak i apetytu.

Ogólnie rzecz biorąc, te działania niepożądane wydają się niewielkie. Autorzy przeglądu stwierdzają, że CBD ma lepszy profil skutków ubocznych w porównaniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu wspomnianych powyżej stanów medycznych.

Kolejna recenzja, tym razem opublikowana w czasopiśmie „Current Drug Safety”, pokazuje, że CBD nie ma negatywnego wpływu na parametry fizjologiczne, takie jak częstość akcji serca, ciśnienie krwi, temperatura ciała, funkcje psychiczne i psychomotoryczne, tranzyt żołądkowo-jelitowy i przyjmowanie pokarmu.

Większość działań niepożądanych dotyczących CBD obserwowano in vitro (poza żywym organizmem) oraz w badaniach na zwierzętach. Te działania niepożądane obejmują zmianę żywotności komórek, zmniejszenie zdolności do zapłodnienia i hamowanie metabolizmu leków w wątrobie.

Konieczne są dalsze badania z udziałem ludzi, aby sprawdzić, czy te skutki uboczne występują także u nich. Eksperymenty przeprowadzone na zwierzętach niekoniecznie korelują bezpośrednio z tymi u ludzi. Chociaż wiele zwierząt ma układy endokannabinoidowe, droga podawania CBD w badaniach jest zwykle inna. Większość badań na ludziach obejmowała podawanie doustne lub inhalację, podczas gdy teksty na zwierzętach zazwyczaj wymagają podawania doustnego lub wstrzyknięcia. Czynniki te mogą prowadzić do różnych stężeń CBD we krwi, a przez to do różnych wyników.

Przyjąć można, że olejek CBD jako suplement nie niesie za sobą poważnych i odczuwalnych skutków ubocznych i może być stosowany przez wszystkich. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się ze swoim lekarzem.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *