Interakcja CBD z lekami

Konopie, jako rośliny użytkowe, są uprawiane od dziesiątek lat w celach spożywczych, włókienniczych, a także leczniczych. Jednym z naturalnie występujących w nich kannabinoidów jest CBD. Jest to związek terpenowo-fenolowy, który w badaniach klinicznych wykazał skuteczność w terapii wielu różnego rodzaju schorzeń, w tym padaczki.

Dostępne w sieci produkty z CBD takie jak olejki, gumy, suplementy diety czy skoncentrowane ekstrakty, mogą być wykorzystywane w zwalczaniu rozmaitych przypadłości. Tu jednak nasuwa się pytanie, czy preparaty zawierające w swoim składzie kannabidiol mogą wchodzić w interakcję z dostępnymi na rynku środkami farmakologicznymi? Naukowcy w dziedzinie medycyny coraz bardziej przyglądają się oddziaływaniu CBD na produkty lecznicze. Przyjrzyjmy się i my.

Składniki aktywne występujące w konopiach

Spośród wszystkich znajdujących się w konopiach związków czynnych największe zainteresowanie wzbudzają fitokanabinoidy. Znanych jest ponad siedemdziesiąt różnych fitokanabinoidów, ale najważniejszymi substancjami należącymi do tej grupy są przede wszystkim:

  • kannabidiol (CBD),

  • kwas kanabidiolowy (CBDA),

  • kanabinol (CBN),

  • kanabigerol (CBG).

Fitokanabinoidy są syntetyzowane w głównej mierze we włoskach wydzielniczych żeńskich kwiatów. Największą zawartość tych związków zaobserwowano w nie do końca rozwiniętych i niezapłodnionych jeszcze kwiatach.

CBD – jeden z najważniejszych fitokanabinoidów

Kannabidiol (CBD), jest zaraz po THC najlepiej poznanym kannabinoidem. Pomimo wielu podobieństw, chociażby w budowie obu cząsteczek (CBD jest izomerem THC), wykazują one odmienne działanie. Najważniejszą różnicą między CBD a THC jest brak psychoaktywnego działania CBD, dzięki czemu można przyjmować go praktycznie bez ograniczeń i normalnie funkcjonować każdego dnia.

Dzięki właściwościom przeciwlękowym oraz przeciwpsychotycznym związek ten może być szczególnie przydatny w psychiatrii, ale oczywiście nie tylko. W literaturze naukowej opisano wiele innych pozytywnych oddziaływań CBD. Poprzez wpływ na receptor serotoninowy 5-HT1A kannabidiol może być skuteczny w przeciwdziałaniu nudnościom i wymiotom, co jest niezwykle istotne, chociażby przy chemioterapii chorób nowotworowych. Wykazano również, że CBD wykazuje działanie przeciwpadaczkowe, przeciwzapalne, uspokajające, łagodzące dystonię oraz przeciwzakrzepowe . Substancja ta zmniejsza też ciśnienie wewnątrzgałkowe, a jej polifenolowy charakter sprawia, że ma silne właściwości przeciwutleniające.

Oddziaływanie CDB a metabolizm środków farmakologicznych

Czy zdajesz sobie sprawę, w jaki sposób przyjmowane preparaty lecznicze są metabolizowane przez organizm? Jak się okazuje, kluczową rolę w tym procesie odgrywa nie tylko wątroba, ale także cytochromy P450, czyli ważne enzymy wątrobowe. Cytochromy należą do enzymatycznych białek hemowych występujących we wszystkich organizmach żywych, a ich zdolność do metabolizowania dużej liczby różnych związków wynika nie tylko z różnorodności izoenzymów, ale również z faktu, iż wiele izoenzymów cytochromów charakteryzuje się szeroką specyficznością substratową. Szacuje się, że cytochromy P450 są odpowiedzialne za rozkładanie nawet 60% środków farmakologicznych, co oznacza, że są niezwykle potrzebne i wszechstronne. A w jaki sposób enzymy te reagują z kannabidiolem (CBD)?

Specjaliści odkryli, że wyżej wspomniane cytochromy metabolizują również związek CBD. Przeprowadzone przez nich badania dowiodły, że kannabidiol pochłania sporą część „mocy przerobowych” cytochromów, przez co może utrudniać metabolizowanie innych preparatów leczniczych, które są rozkładane przez te same enzymy wątrobowe. Trzeba jednak podkreślić, że to, w jakim dokładnie stopniu CBD hamuje metabolizowanie konkretnych produktów przez cytochromy P450, zależy od kilku czynników, w tym między innymi od dawkowania CBD, sposobu jego przyjmowania, a także od tego, czy przyjmowany środek został stworzony na bazie całej rośliny, czy np. przy wykorzystaniu wyizolowanych molekuł.

Czy CBD może sprawić, że preparaty lecznicze nie będą działać?

Analizując w skrócie złożony i skomplikowany mechanizm oddziaływania CBD na enzymy wątrobowe – cytochromy P450 można stwierdzić, że od pewnej progowej dawki kannabidiol może przyczynić się do spowolnienia metabolizowania niektórych środków farmakologicznych. Co ważne, trudno jest jednoznacznie określić dawkę progową oraz to, czy wstrzymanie metabolizmu spowoduje osłabienie działania preparatu leczniczego.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, czy CBD wchodzi w interakcje z preparatami leczniczymi, należy mieć na uwadze, jak bardzo zawiłym procesem jest metabolizm. Przyjmowana przez nas substancja może mieć niekiedy zupełnie inne działanie niż jej metabolity, czyli produkty rozkładu. Można to prześledzić, chociażby na prostym przykładzie etanolu. Początkowo oddziałuje on na nas, wprawiając w dobry humor, ale jego metabolity już na pewno nie będą mieć nic wspólnego z pozytywnym samopoczuciem. Czasami różnica polega na sile działania – przykładowo o wiele silniejsze działanie psychoaktywne niż THC, który jest głównym składnikiem psychoaktywnym konopi indyjskiej, ma jego metabolit 11-OH-THC. Ograniczenie wytwarzania tej niekorzystnie oddziałującej pochodnej wyjaśnia antypsychotyczne właściwości CBD podanego razem z THC.

Nie inaczej jest ze środkami farmakologicznymi – istnieją takie, które przyjęte z dużą dawką kannabidiolu mogą działać o wiele słabiej, ponieważ główną substancją będą ich metabolity. Są jednak i takie produkty lecznicze, które najmocniej działają w „wersji podstawowej”, a ich metabolizowanie wiąże się w istocie z wydaleniem ich z organizmu oraz przerwaniem ich działania. Najczęściej to z tą drugą grupą preparatów wiążą się potencjalne niebezpieczeństwa przyjmowania dużych dawek skoncentrowanego CBD.

Jakie efekty uboczne może powodować łączenie CBD z lekami?

Przyjmowanie produktów zawierających kannabidiol w leczeniu określonych przypadłości (bez łączenia ich ze środkami farmakologicznymi) na ogół jest dobrze tolerowane i wykazuje dobry profil bezpieczeństwa. Zgłaszane przez pacjentów działania niepożądane to zazwyczaj skutek interakcji z innymi preparatami leczniczymi. Badania nad oddziaływaniem CBD z innymi produktami wciąż są jednak dość skąpe. Badaczem, który opisał interakcję kannabidiolu z cytochromami P450, był Lester Bornheim, któremu zawdzięcza się także stosowanie CBD w niektórych krajach w celu leczeniu padaczki dziecięcej. Zwrócił on uwagę na właściwość, która później została potwierdzona przez inne badania – chociaż CBD może potencjalnie osłabiać padaczkę, równocześnie zabiega o uwagę enzymów wątrobowych P450 znacznie skuteczniej niż klasyczne środki przeciwpadaczkowe, co sprawia, że dłużej utrzymują się w organizmie w postaci niemetabolizowanej. Biorąc pod uwagę szkodliwość takich substancji jak klobzam, łączenie CBD i preparatów leczniczych mających za zadanie łagodzenie padaczki powinno być precyzyjnie monitorowane, gdyż może zajść konieczność zmniejszenia dawek tych drugich.

Często spotykana jest także kłopotliwa interakcja CBD z niektórymi doustnie podawanymi produktami przeciwzakrzepowymi. Mowa tu, chociażby o preparatach zawierających taką substancję jak warfaryna, która jest organicznym związkiem chemicznym będącym pochodną kumaryny oraz antagonistą witaminy K. W takich przypadkach możemy mieć do czynienia z przedłużonym działaniem środka farmakologicznego, co może być potencjalnie niebezpieczne. Wówczas należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowaniu CBD.

Do poważnych potencjalnych skutków ubocznych należy też wpływ CBD na preparaty, które są aplikowane pacjentom poddawanym chemioterapii. Sama zasada działania tego typu leczenia polega na dobraniu dawki tuż poniżej progu toksyczności, jednak w momencie, kiedy zacznie oddziaływać czynnik przedłużający utrzymywanie się środka chemioterapeutycznego w krwiobiegu, taki jak kannabidiol, wówczas granica poziomu toksyczności może ulec przekroczeniu.

Wyżej opisane środki farmakologiczne to oczywiście nie są jedyne preparaty, których przyjmowanie razem z CBD może skutkować wieloma poważnymi działaniami niepożądanymi. Znane są również doniesienia o interakcjach kannabidiolu z takimi substancjami jak:

  • karbamazepina (organiczny związek chemiczny stosowany jako środek psychotropowy, przeciwdrgawkowy i stabilizujący nastrój, wykorzystywany najczęściej do leczenia padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej),

  • ryfampicyna (półsyntetyczny antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń wrażliwymi drobnoustrojami, w tym prątkiem trądu i prątkiem gruźlicy),

  • fenobarbital (fenylowo-etylowa pochodna kwasu barbiturowego, wykorzystywana jako środek o działaniu nasennym oraz uspokajającym),

  • gryzeofulwina (antybiotyk przeciwgrzybiczny, który jest stosowany w infekcjach grzybiczych włosów, skóry i paznokci),

  • pochodne sulfonylomocznika (grupa organicznych związków chemicznych będąca amidami kwasów benzenosulfonowych i mocznika, znajdujących zastosowanie jako doustne środki przeciwcukrzycowe o działaniu hipoglikemicznym).

Odstawić środki farmakologiczne czy CBD?

Stosując jakikolwiek produkt zawierający w składzie CBD, czy to olejek, czy maść, i jednocześnie przyjmując inne środki farmakologiczne, obawiając się jego interakcji, najmądrzej jest zasięgnąć porady lekarskiej. Być może nie będziemy musieli niczego odstawiać, ale dzięki temu będziemy mogli spać spokojnie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które chorują na różnego rodzaju choroby przewlekłe i przyjmowanie preparatów leczniczych jest dla nich codziennością. W sytuacji, kiedy chodzi o własne zdrowie, nie warto wierzyć bezgranicznie artykułom znalezionym w sieci, gdyż w razie jakichkolwiek wątpliwości ostatnie słowa ma lekarz. Jak dotąd wszelkie dane naukowe dowodzą, że kannabidiol przynosi więcej korzyści niż potencjalnych szkód, ale zawsze warto dmuchać na zimne, aby uniknąć tych drugich i cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *